VBB Digitale nieuwsbrief

Leden van de VBB ontvangen zes maal per jaar het tijdschrift Eén-Eén-Twee, dat uitgegeven wordt door HHS Uitgeverij te Grave. Dit tijdschrift staat boordevol informatie over alles wat met de brandweer en hulpverlening te maken heeft en telt 64 pagina’s in kleur.

Enkele jaren geleden heeft het bestuur van de VBB besloten, om in die maanden dat er geen papieren uitgave van de Eén-Eén-Twee verschijnt, een digitale nieuwsbrief uit te brengen die voor VBB-leden vrij te downloaden is via het besloten gedeelte van de website.

De digitale nieuwsbrief vormt zo een welkome aanvulling op het tijdschrift. Hieronder vindt u een link naar de laatste verschenen digitale nieuwsbrief van de VBB:

Alle leden worden uitgenodigd, om ook voor deze digitale vorm van nieuwsvoorziening hun bijdragen te leveren. Dat kan in de vorm van artikelen, foto’s, verslagen etc. Heeft u interessant nieuws om in de digitale nieuwsbrief te vermelden, dan kunt u hierover per e-mail altijd contact opnemen met de nieuwsredactie van de digitale nieuwsbrief.

Er is een afspraak gemaakt met de uitgever van Eén-Eén-Twee dat nieuws voor het tijdschrift altijd voor gaat boven de digitale nieuwsbrief. Maar dat neemt niet weg, dat ook onze nieuwsbrief zeker de moeite waard is.