Disclaimer

Voor deze website is het onderstaande van toepassing:

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De webmaster van deze site en het bestuur van de V.B.B nemen geen verantwoordelijkheden ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst zijn op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en het bestuur van de V.B.B. iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto’s op de pagina’s
Op de foto’s en artikelen op deze internetpagina’s kan copyright berusten. Wanneer men een foto of artikel wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met webmaster.

Artikelen
Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van webmaster, het bestuur van de V.B.B. of overeen te komen met de werkelijkheid.

Websites
Binnen de website zijn links naar websites van andere organisaties opgenomen. De webmaster en het bestuur van de V.B.B. zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Deze links worden uit oogpunt van service aangeboden en het betekent niet dat de webmaster en het bestuur van de V.B.B. automatisch instemmen met de inhoud van deze websites.

Overig
De VBB mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De VBB is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.