Wij horen graag uw wensen!

Begin dit jaar is een klein team van enthousiaste leden van start gegaan met het opnieuw plaatsen van informatie op de website van onze vereniging. Hierbij is het redactieteam in maart spreekwoordelijk zonder zwembandjes het diepe ingesprongen met als doel te proberen om er weer iets moois van te maken. Technisch bleek het niet mogelijk te zijn om alle informatie van de oude website over te zetten, zodat wij met een compleet lege website van start moesten gaan. Tijdens de eerste twee maanden dat de website nu online is, zijn wij bij het plaatsen van artikelen tegen enkele praktische dingen aangelopen, die wij nu achter de schermen met elkaar bespreken om te kijken welke passende oplossing de beste lijkt te zijn.

Tijdens verenigingsactiviteiten horen wij ook van onze medeleden dat er veel wensen zijn of dat men informatie mist op onze website. Aan sommige wensen wordt achter de schermen al hard gewerkt, maar dit vraagt soms om onderlinge afstemming tussen redactieteam en bestuur van onze vereniging. Sommige wensen gaan de vereniging misschien wel geld kosten en de penningmeester heeft helaas nog steeds geen boom tot zijn beschikking waaraan onbeperkt euro’s groeien.

In enkele gevallen kunnen wensen mogelijk wel snel op de website verwerkt worden, maar andere wensen vragen om iets meer tijd. Bij sommige wensen moeten wij echter wel reëel zijn dat deze voorlopig niet realiseerbaar zijn door de te beperkte bemensing van ons redactieteam.

Toch vernemen wij graag welke wensen er allemaal aanwezig zijn om te kunnen inventariseren waar wij de prioriteiten moeten leggen bij het plaatsen van informatie. Wij willen dan ook alle verenigingsleden en overige lezers van onze website van harte uitnodigen om hun wensen aan het redactieteam kenbaar te maken. Dit kunt u doen door van het contactformulier op onze website gebruik te maken. Tenslotte werken wij niet aan de website louter voor ons eigen plezier, maar vooral ook voor die van onze verenigingsleden en overige lezers.

Graag zien wij uw wensen tegemoet!

Het redactieteam