Nederlandse Vereniging van Belangstelenden in het Brandweerwezen

Verslag Voorjaarsexcursie 2018 bij DRV Hoogeveen

Op zaterdag 2 juni 2018 waren wij als VBB te gast bij DRV (Dutch Rescue Vehicles) te Hoogeveen.

We werden door onze gastheren Remco Niks en Jos Nijenhuis hartelijk welkom geheten met een heerlijk bakje koffie of thee. En nadat alle deelnemers zo rond 10 uur binnen waren werden we welkom geheten namens de organisatie van deze dag door Jelle Krijthe. Hij vertelde hoe het programma van deze dag in elkaar zou zitten en gaf daarna het woord aan de gastheren voor een presentatie van het bedrijf DRV.

De combipresentatie maakte duidelijk wat de activiteiten zijn van DRV wat er op het moment allemaal aan activiteiten en producties gedaan wordt. Specifiek werd ingegaan op de binnengehaalde aanbesteding voor de nieuwe crashtenders voor de luchthavens van Schiphol, Rotterdam Airport en Lelystad. Een traject dat binnenkort van start gaat en waarvan de eerste levering in 2019 gaat plaats vinden. De nieuw ontwikkelde brandweerhelm “Titan” werd ook aan de aanwezigen gepresenteerd, een product dat voor DRV een product is dat zij nog niet eerder aanboden.

Verder werd nog ingegaan op de ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij werd verteld over het door Rosenbauer in eigen beheer ontwikkelde hybride voertuig (welke op de e-Ric te zien was).Op dit moment wordt er met Brandweer Nederland gesprekken gevoerd om dit voertuig in Nederland te kunnen testen bij één of meerdere korpsen.

Na de presentatie werd het woord gegeven aan Johan Dupain. Hij presenteerde de grote VBB kalender van 2019. Hij bood namens de vereniging de eerste exemplaren aan de gastheren en de voorzitter van de VBB aan. Hij meldde dat de kleine kalender door wat technische problemen nog niet gepresenteerd kon worden maar dat deze binnen enkele weken ook beschikbaar komt.Hij bedankte alle leden die hebben meegewerkt om de kalenders mogelijk te maken. De kalenders zijn vanaf heden aan te schaffen op de door de vereniging georganiseerde en aangesloten evenementen.

Hierna gaf Johan het woord door aan Bianca van Haasteren die namens de Werkgroep Brandweer Historie een presentatie hield over de geschiedenis van de brandweervoertuigbouw in Hoogeveen. Haar presentatie leidde ons langs Carrosseriebedrijf Hoogeveen, Motorkracht, Spijkstaal, Hoogstaal via HDS naar Dutch Rescue Vehicles. Een mooie en lange soms onstuimige geschiedenis van een bedrijf wat ook in de Nederlandse brandweergeschiedenis een belangrijke rol heeft en nog steeds speelt. Na de presentatie van Bianca volgde een pauze waarin de afdeling Fotografie (door Paul Maissan en Simon Frank) een mooie dia-/PowerPoint presentatie gaf van voertuigen die in al die jaren werden gebouwd door de carrosseriebouwers uit Hoogeveen.

Na de pauze was het tijd voor de algemene ledenvergadering. Een uitgebreid verslag van de vergadering zal t.z.t. door de secretaris worden gepubliceerd

Na die vergadering werden de aanwezigen in twee groepen gedeeld en gevraagd om met Remco Niks of Jos Nijenhuis mee te gaan voor een rondleiding door het bedrijf. Tijdens de rondleiding zagen zij de voertuigen waar aan gewerkt wordt van het moment dat zij uit de fabrieken van Rosenbauer binnenkomen tot de aflevering aan de brandweerkorpsen. Na de rondleiding werd een aantal voertuigen voor de fotografen op een door Peter en Jelle uitgezochte locatie neergezet om die uitgebreid op de gevoelige plaat te kunnen vastleggen.Namens het brandweerkorps van Hoogeveen was Peter aanwezig om hun nieuwe, door DRV geleverde, HV te demonsteren.

Na dit alles werd gezamenlijk nog even in de zaal hartelijk dank gezegd aan allen die hebben meegewerkt aan deze geslaagde verenigingsdag. De gastheren Remco Niks en Jos Nijenhuis van DRV, brandweer Hoogeveen in de persoon van Peter Jaarsma, Bianca van Haasteren namens de WHB, Paul Maissan en Simon Frank  vanuit de afdeling fotografie en de organisatoren namens de vereniging, Jelle Krijthe, Jeroen Steenhuis  en Johan Dupain (de 3 J’s) zorgden voor een mooi en interessant programma. We kijken al weer uit naar de volgende verenigingsdag.