Verslag najaarsexcursie 12 oktober 2019

Publicatiedatum: 29-11-2019.
Auteurs: Richard en Ton van der Toolen (door webredactie bewerkt).
Foto’s: Paul Maissan, Peter Snellen en Simon Frank.

Zaterdag 12 oktober 2019 was de VBB tijdens haar najaarsexcursie te gast bij de brandweerkazerne ‘Berkelse Poort’ in Berkel en Rodenrijs. Ons verenigingslid Rinus Oosthoek had in samenwerking met de bemensing van kazerne Berkelse Poort een interessante dag voor de leden georganiseerd met een aantal onverwachtse verrassingen, zowel bedoeld als onbedoeld.

De bijeenkomst werd geopend door postcoördinator Theo Blijlevens die de leden een presentatie gaf van de organisatie van de VRR (veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Na de presentatie richtte onze voorzitter zich tot de aanwezige leden en gaf aan dat het voor het bestuur steeds lastiger wordt om alle activiteiten nog te kunnen blijven organiseren. Johan riep daarom de leden nogmaals op om het zwaar onderbemenste bestuur te komen versterken of op z’n minst actief hulp aan te bieden in welke vorm dan ook. Na deze oproep van onze voorzitter namens het gehele bestuur en de bijbehorende afdelingen was het de beurt aan verenigingslid en oud brandweerman Rinus Oosthoek. Rinus gaf een zeer interessante uitleg over de Ahrens-Fox in dienst bij de Rotterdamse brandweer. Op een later tijdstip zullen wij over de geschiedenis van deze meer dan bijzondere voertuigen een uitgebreid artikel plaatsen op de website. Tijdens de presentatie toonde Rinus niet alleen fraaie afbeeldingen van de voertuigen op het scherm, maar als verrassing was Rinus met de hele crew en drie Ahrens-Foxen  naar Berkel en Rodenrijs afgereisd. Omdat de voertuigen tegenwoordig erfgoed zijn, mag er dus niet zomaar mee gereden worden. Het was dus al héél bijzonder geweest als er één Ahrens-Fox naar Berkel en Rodenrijs was gekomen …. laat staan alle drie!

Na de presentaties was het tijd om naar buiten te gaan om de Ahrens-Foxen op de foto te zetten. Dit werd bewust voor de lunch gedaan, zodat de Ahrens-Foxen na de lunch een prachtige demonstratie konden geven dat ondanks hun respectabele leeftijd van 90 jaar alle spierkracht nog steeds volop functioneerde.  Tijdens het fotograferen ging plots het kazernealarm en mocht de SIV 17-0761 voor een simpel klusje de deur uit. De melding bleek een prio-2 te zijn voor een brandgerucht aan de Bosland in Bergschenhoek, in vaktermen een klusje onder het motto ‘appeltje-eitje en gauw weer terug!’. Omdat het inmiddels al tijd was voor de lunch, verzamelde het gezelschap zich weer in de kantine. Hier bleek de bemensing van de kazerne Berkelse Poort inmiddels alles uit de kast getrokken te hebben, inclusief de kroketten en frikandellen uit het frituurvet, en werd er door hen een lunch aangeboden aan de aanwezige leden.

Terwijl de broodjes kroket en frikandel in recordtijd naar binnen gingen en de kaas en vleeswaren met iets langzamere rondetijden, checkten enkele leden op hun smartphone de nodige P2000-apps.
Inmiddels bleek al meer rollend materieel uit het Rijnmondse onderweg te zijn naar de Bosland in Bergenschenhoek en was de vierde autospuit al gealarmeerd. Hoewel de meeste regio’s in dat geval de kwalificatie zeer grote brand geven, hielden de Rotterdamse eenheden het bij een middelbrandje.
Maar vier autospuiten? …. Het zou toch niet dat? … en jawel hoor! … het kazernealarm ging af voor het grootschalig watertransport dat op kazerne Berkelse Poort gestationeerd is. En weg waren onze gastheren en -vrouwen met autospuit en haakarmvoertuig met dompelpomp. Tja …  daar sta je dan als VBB in een nagenoeg verlaten kazerne in afwachting van het middagprogramma.

Gelukkig stond Albert de Haas op het programma voor een uitleg over het onderhoud en keuringen van brandweervoertuigen en ambulances door Stadsbeheer, afdeling Vervoer en Materieel. Rasechte Rotterdammers zullen deze naam die sinds 1 oktober 2019 van toepassing is echter niet gebruiken en nog steeds liefkozend blijven spreken over hún ROTEB. Aan het einde van de presentatie bleek het incident aan de Bosland inmiddels dusdanig vormen aangenomen te hebben, dat de alarmcentrale met de herbezetting van posten aan de gang was gegaan. Zo werd de vrijwilligersploeg van de Frobenstraat gealarmeerd om met de autospuit de kazerne Berkelse Poort te gaan herbezetten.
Aangekomen op de Berkelse Poort werden zij plots geconfronteerd met tientallen camera’s die in de aanslag klaar stonden om rooie auto’s met blauwe lampen te kunnen tackelen. Nadat de bevelvoerder geïnformeerd was wat de reden was van al die drukte, waren de overige vrijwilligers van de Frobenstraat niet te beroerd om met haakarm en het voertuig van het 25Kv-team richting Berkelse Poort te komen voor een onverwachtse fotosessie. In de loop van de middag werd het incident aan de Bosland afgeschaald en kwam ook de ladderwagen van de Frobenstraat nog even langs om op de korrel (dan wel pixels) genomen te worden.

Inmiddels bleken ook de beide Ahrens-Foxen op het achterterrein van de kazerne volop actief te zijn en lieten zien hoe je met 2x 3875 liter per minuut makkelijk kan voorkomen dat het grasveld aan het andere kant van het water uitdroogt. Dit onder het genot van het geluid van twee 90 jaar oude spinnende motoren die nog volop hun best konden doen en ook in deze tijd nog zeker bij een groot incident hun steentje zouden kunnen bijdragen. Nadat ook de voertuigen langzaam weer binnen druppelden van het incident aan de Bosland kon alsnog een geplande fotosessie van het materieel voor de fotografen binnen de groep georganiseerd worden.

Na de fotosessie werd de dag afgesloten met een hapje en een drankje die door de brandweer aan de leden van de VBB werd aangeboden en uitgeserveerd. Uiteraard was er voor de aanwezige leden weer volop de gelegenheid om de gezamenlijke hobby met elkaar te bespreken en wensen te delen met de aanwezige bestuursleden en andere organiserende drijfveren binnen onze vereniging.

De VBB wil Rinus Oosthoek en zijn crew, de dienstdoende bemensing van post Berkelse Poort, de vrijwilligersgroep Rotterdam-Frobenstraat en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van deze geslaagde dag voor onze leden opnieuw heel erg hartelijk danken.