Verslag Fotografie bijeenkomst ASK Defensiebrandweer 18-05-2019

De Fotografie voorjaarsbijeenkomst was dit jaar op 18 mei georganiseerd bij de Defensiebrandweer ASK ’t Harde.

De vereniging VBB had in november 2017 haar najaarsexcursie bij diezelfde defensiebrandweer ASK, maar dat evenement stond primair in het teken wat is de ASK defensiebrandweer door middel van een presentatie van de toenmalig commandant brandweer en later uitleg bij de voertuigen. Het fotograferen was bijzaak en bovendien was het ook nog eens slecht weer. Toen werd mij al de toezegging gedaan door de commandant op dat moment, Gerrit Bosch, dat hij best nog wel eens een keer een foto evenement wilde toestaan en organiseren. Echter Gerrit vertrok (volgens planning) en werd opgevolgd door zijn plaatsvervanger Eric van der Ouw. Er was weinig moeite voor nodig om dit vervolgens bij Eric geregeld te krijgen: een fotografie deel waarbij alle aanwezige voertuigen voor de lens zouden komen en een presentatie deel waarbij Eric ASK en ASK defensiebrandweer bespreekt, aangevuld met een presentatie van ons bestuurslid Peter IJzerman.

Een datum werd vastgesteld en bovendien werd geregeld dat beide reserve voertuigen (Daf YA5442) die dag op de kazerne aanwezig zouden zijn. Top!

En zo kwamen een kleine dertig leden samen op het toch altijd unieke terrein van defensiebrandweer ASK, waar (na de koffie)

begonnen werd met een presentatie van onze gastheer:

Eric vertelde wat geschiedenis (reeds in 1877 werd het terrein voor schietoefeningen gebruikt), haakte in op de grote brand van 18 juni 1970 (die voor een omslag zorgde in de brandweer organisatie), ging in op hoe de defensiebrandweer ASK nu is georganiseerd, en waar men zo al mee te maken krijgt. Er blijken nog al wat (overheids) diensten gebruik te maken van het grote schietterrein en die maken al dan niet elk weer gebruik van zeer uiteenlopende munitie, die brandjes of branden kunnen veroorzaken. Van tijd tot tijd oefenen of in ieder geval komen er helikopters van het luchtmacht Defensie Helikopter Commando landen en daarnaast maken ook de helikopters van de Dienst Speciale Interventies gebruik van de speciale landingsplaats. Op een gemiddelde werkdag zijn er wel zo’n vijftien verschillende activiteiten. Het verzorgingsgebied omvat dus het complete schietterrein inclusief de landmacht kazernes, in totaal zo’n 55 vierkante kilometer (!)

Aan het einde van deze zeer interessante presentatie, die van tijd tot tijd moeiteloos overging op Eric’s plaatsvervanger Mark van Dijk, als het ging over het rollend materieel, leek het weer te gaan veranderen. Er was namelijk voorspeld dat er regen inclusief onweer zou (kunnen) komen. Omdat dit het enige onderdeel was, wat we niet konden sturen hebben we het programma omgegooid en besloten om eerst de foto sessie te gaan doen. Het was nog even zoeken wat de beste plek zou zijn en die werd uiteindelijk gevonden waar voor wel een kleine wandeling nodig was:

Hier konden we vervolgens de diverse voertuigen mooi op de foto zetten, waarbij het uiteindelijk (toch) weer zonnig en zelfs best warm werd.

Er was ook een bijzondere combinatie. Het Iveco Trakker haakarm voertuig stond helaas voor reparatie elders en dus stond de nieuwe in mei afgeleverde Kenbri watertank unit (10.500 liter) op een groene landmacht Scania haakarm voertuig:

Op de kazerne staan ook twee ziekenauto’s van het merk Mercedes-Benz, waarvan er velen op de diverse landmacht locaties aanwezig zijn. Erg jong zijn ze inmiddels niet meer. De best rijdbare kregen we ook voor de lens:

Omdat het inmiddels knap warm was geworden werd er wederom tot een programma switch besloten. Diverse leden hadden hun eten en drank niet naar de locatie meegenomen en dus werd besloten dat we in de zaal even een hapje/drankje zouden gaan nemen, terwijl Peter IJzerman ondertussen de nieuwe (tijdelijke) website liet zien.

Hierna gingen we wederom naar de fotolocatie, waar iedereen zich opnieuw kon uitleven op de laatste auto’s:

Hierna keerden we wederom terug naar de kazerne voor de presentatie van Peter IJzerman met de titel ‘Het perfecte plaatje’

Peter probeerde hier aan te geven dat er bij zoveel mensen ook zoveel verschillende perfecte plaatjes zijn. Met andere woorden: iedereen heeft zijn eigen idee (en eisen) wanneer een plaatje voor hem of haar perfect is. Mogen er mensen op de achtergrond staan, is het erg als de rode auto naast de rode kazerne deur staat en ga zo maar door. Het afdelingsbestuur Fotografie probeert daar rekening mee te houden, maar dat valt dus niet mee.

Verder liet Peter aan de hand van voorbeelden en het beeldscherm zien wat er allemaal komt kijken om een fototoertocht (perfect) te organiseren en welk stappen plan er wordt gehanteerd. Er zijn namelijk best een hoop factoren die het organiseren in de weg kunnen zitten of het in ieder geval knap lastig kunnen maken: midden en hoger kader die niet willen meewerken, het vinden van een goede foto locatie, alles passend maken in een logisch reisschema en ga zo maar door.

En hierbij sluit nog het volgende aan: omdat Wim Aichmann zich uiteindelijk, door persoonlijke omstandigheden, heeft teruggetrokken als afdelingsvoorzitter Fotografie zijn we in het afdelingsbestuur met een heel klein aantal bestuursleden, die probeert het aantal jaarlijks te organiseren fototoertochten op hetzelfde peil te houden, maar dit valt dus niet mee. Daarbij neemt Marian voor de rest van dit jaar Wim nog waar, maar zij heeft meer dan voldoende werk als secretaris van de vereniging VBB. Kortom er is dringend behoefte aan leden die ook een keer hun steentje willen bijdragen aan de organisatie van een fototoertocht, maar ook om het afdelingsbestuur te komen versterken!

Terug naar de dag zelf: wij hebben een hartstikke mooie dag gehad mede en vooral dank zij de uitstekende medewerking van commandant defensiebrandweer ASK Eric  van der Ouw, zijn rechterhand Mark van Dijk en natuurlijk de twee chauffeurs, die de voertuigen op de voor ons juiste plek wilden neerzetten en bovendien (vanwege het weer) ook nog eerder waren opgekomen.

Foto’s: Paul Maissan en Simon Frank

Tekst: Paul Maissan