Dag van de brandweergeschiedenis op 2 maart 2019

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer de verjaardag van Jan van der Heijden gevierd met de DAG van de BRANDWEERGESCHIEDENIS. Samen met het Netwerk Geschiedenis van Brandweer Nederland werd deze dag georganiseerd door de Werkgroep Brandweerhistorie.

Het thema van dit jaar was “Brandweer in, aan en op het water”. Er werden over dat thema verschillende presentaties gehouden. Daarbij lag de nadruk op onze binnenwateren als belangrijke verkeersaders voor het goederenvervoer, de grote rivieren als risicofactor (hoogwater) en op de brandbestrijding op onze grote rivieren, met name de blusboten.

Een interessante presentatie met als titel “Hoogwater grote rivieren 1993 en 1995: Rampenbestrijding en crisisbeheersing naar aanleiding van (dreigende) overstroming en dijkbreuk” werd gegeven door ing. Peter Leenders, oud-commandant Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken. De rol van de brandweer en de problemen die men ondervond kwamen daarbij uitgebreid aan de orde.

Ton van Eijsden vertelde aan de hand van prachtige afbeeldingen iets over de geschiedenis van blusvaartuigen bij of ten behoeve van de brandweer in Nederland. Als lid van de Werkgroep Brandweerhistorie van de VBB is dit een van zijn stokpaardjes en hat mag dan ook niet vreemd gevonden worden, dat de meest uiteenlopende vaartuigen getoond werden.

Een van de beelden uit de presentatie van Ton van Eijsden.
De eerste “blusboot”, van Jan van der Heijden.

De geschiedenis van de calamiteitenbestrijding op de grote Gelderse vaarwegen werd gepresenteerd door Kees Boot, secretaris Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland.

Na de middag was het de beurt aan Peter Snellen, die vertelde wat zich allemaal voordeed na de aanvaring van de veerboot Tina Scarlett met het motortankschip Diamant op 7 oktober 1960 op de Rijn bij Emmerich. Daarna was het de beurt aan René Rieken, die een toelichting gaf op de aanschaf van het blusvaartuig van de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid.

Vervolgens werd het gezelschap gesplitst, waarbij het ene deel een bezoek bracht aan de blusboot Gelderland en het andere deel van de gasten een lezing kreeg van Kees Boot, over het onderwerp: “Waterrand 10 jaar later”, een terugblik op de huidige organisatie van de calamiteitenbestrijding op de grote binnenlandse en buitengaatse vaarwegen in Nederland. Nadat deze lezing was afgelopen wisselden beide groepen, zodat allen zowel de lezing als het bezoek aan het brandbestrijdingsschip konden meemaken.

De blusboot Gelderland (foto: M.J.Oosthoek)

Op deze plaats een woordje van dank aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die deze dag mede mogelijk maakte. Het gezelschap was bij hen te gast in het Schipperscentrum aan de Waalhaven in Nijmegen, op een steenworp afstand van de ligplaats van de blusboot. En het Schipperscentrum is zelf ook een schip, dus mooier kon het allemaal niet gecombineerd worden. Iedereen ging na het afsluitende drankje dan ook met een erg tevreden gevoel naar huis.