Uitnodiging Mini-symposium WBH in Ede

De werkgroep Brandweerhistorie (WBH) van de VBB en het netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland organiseren op zaterdag 7 december voor alle belangstellenden een mini-symposium. Het thema van het mini-symposium dit jaar is ‘Brandweergebouwen’. Het symposium zal deze dag niet alleen voor leden van de VBB zijn, maar voor een ieder die de historie van de Nederlandse brandweer een warm hart toedraagt.

Het mini-symposium zal plaatsvinden in de brandweerkazerne van Ede aan de Breelaan 4 in Ede. Het programma voor deze dag start om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Tijdens het mini-symposium zullen diverse sprekers het thema toelichten vanuit hun eigen invalshoek. U wordt hierbij meegenomen vanaf de eerste spuithuisjes tot aan de modernste brandweerkazernes die ons land rijk is.

U kunt zicht voor het mini-symposium aanmelden door uiterlijk op zaterdag 30 november een bedrag van € 5,00 over te maken o prekening NL58 INGB 0002 8847 26, ten name van penningmeester VBB en onder vermelding van ‘Aanmelding mini-symposium’. In het bedrag is inbegrepen koffie/thee gedurende de hele dag en een lunch tijdens de middagpauze.