Nederlandse Vereniging van Belangstelenden in het Brandweerwezen

Uitnodiging VBB-dag 2020

Het Algemeen Bestuur van de VBB nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse VBB-dag. Deze wordt gehouden op zaterdag 14 maart 2020 in het Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost, gelegen aan de Spiesheem 54 in Veenendaal. Aanvang van deze VBB-dag is om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Ruil- en contactbeurs:
Natuurlijk vindt er deze weer de traditionele ruilbeurs plaats en is er ook ruim gelegenheid voor het tentoonstellen van uw complete verzameling of delen ervan.

Lezing:
Om ca. 11.00 uur zal Peter Snellen een lezing houden over een onderwerp uit de rijke geschiedenis van onze brandweer, namelijk over de “brandstichtingen in Eindhoven gedurende de jaren ’30 van de vorige eeuw”.

Algemene ledenvergadering (ALV):
Om 13.00 uur zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden.
Uw aanwezigheid wordt daarbij op prijs gesteld, omdat er dit keer enkele ingrijpende veranderingen dienen te worden goedgekeurd door de vergadering.

 

model ‘autospuit Pieter’ brandweer Amsterdam door Jan Korte

Reserveren tafels:
Wilt u deelnemen aan de ruilbeurs dan wel uw collectie tentoonstellen, dan staat er per VBB-lid één gratis tafel ter beschikking. Voor elke volgende tafel betaalt u als lid van de VBB € 10,00. Aanmelden voor reservering van tafels is mogelijk via het e-mailadres: ledenvbb@brandweer.org
Hier kunt u desgewenst ook informatie over onze vereniging ontvangen wanneer u (nog) geen lid bent.

Gratis toegang:
De toegang is, voor zowel leden als niet-leden geheel gratis. Want ook niet-leden zijn deze dag van harte welkom om met onze vereniging kennis te komen maken. Wij vragen u om voor uw lunch dit keer zelf zorg te dragen, maar voor de leden van de VBB zijn er twee kopjes koffie of thee gratis verkrijgbaar.

Wij wensen u alvast een gezellige dag toe !