Statuten & reglementen

Zoals elke vereniging in Nederland volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht is om te doen, heeft ook de VBB statuten opgesteld. In onze statuten zijn de basisregels van onze vereniging vastgelegd. Daarnaast beschikt de VBB over een huishoudelijke reglement als aanvulling op haar statuten. In het huishoudelijk reglement leest u welke aanvullende spreekwoordelijke spelregels er binnen onze vereniging bestaan.

Naast statuten en een huishoudelijk reglement heeft onze vereniging nog enkele aanvullende reglementen opgesteld. In het Reglement voor deelname aan VBB-activiteiten vindt u enkele huishoudelijke afspraken die van kracht zijn tijdens activiteiten die de VBB organiseert voor haar leden en indien dit van toepassing is ook voor niet leden. Verder kent de VBB een zogeheten veilingreglement dat van kracht is tijdens een door de VBB georganiseerde veiling van brandweer gerelateerde artikelen. Aan het begin van deze veiling zal door de veilingmeester te allen tijde kenbaar gemaakt worden dat het veilingreglement van kracht is.

Omdat de VBB een dynamische vereniging is die graag met haar tijd meegaat kan het altijd wenselijk zijn om reglementen aan te passen aan actuele ontwikkelingen binnen of buiten onze vereniging. Daarom zal in onze reglementen vermeld worden wanneer deze voor het laatst geactualiseerd zijn.