Resultaten bijeenkomst afdeling Fotografie

Zaterdag 9 november 2019 is door het algemeen bestuur een bijeenkomst georganiseerd voor de leden van afdeling Fotografie om samen te kijken naar de toekomst van de afdeling. Voor één van de meest actieve afdelingen binnen onze vereniging vindt het algemeen bestuur het jammer dat slechts 25 leden bij de bijeenkomst aanwezig waren. Van 12 leden was bekend dat zij wel bij de bijeenkomst aanwezig wilden zijn, maar om uiteenlopende redenen niet in de gelegenheid waren. Ondanks deze matige opkomst was er met de aanwezige leden een levendige discussie hoe zij de toekomst van deze afdeling zien en wat hun verschillende wensen hierin zijn.

Als eindconclusie van de bijeenkomst ziet het algemeen bestuur een duidelijke wens vanuit de leden om de activiteiten van deze afdeling ook in de komende jaren voort te blijven zetten. Martien Dral heeft aangeboden om als verenigingslid te kijken op welke wijze de afdeling een mogelijke invulling zou kunnen geven aan de organisatie van activiteiten voor haar leden in de komende jaren.

Leden die hierbij actief willen meehelpen of hun wensen aan Martien kenbaar willen maken, worden door het algemeen bestuur van harte uitgenodigd hun reactie te sturen naar fotografie@brandweer.org