Afdeling Fotografie

De afdeling Fotografie is opgericht op 14 september 1980 en telt zo’n 150 enthousiaste leden. Het doel van de afdeling is om voor díe leden van de VBB voor wie de nadruk ligt op het fotograferen van brandweermaterieel, de gelegenheid te bieden deze activiteit zo optimaal mogelijk uit te oefenen.

Wat u van ons kan verwachten
Om dit doel te bereiken houdt de afdeling jaarlijks een vijftal activiteiten. Eind februari/begin maart is er een voorjaarsbijeenkomst als aftrap van het nieuwe ‘foto-seizoen’. Tijdens deze bijeenkomst wil de afdeling aan haar leden de gelegenheid bieden om de onderlinge contacten tussen leden te verstevigen en fotomateriaal met elkaar uit te wisselen. Naast deze voorjaarsbijeenkomst worden er in de loop van het foto-jaar nog vier fototoertochten gehouden waarvan er minimaal drie in Nederland plaats vinden.

De vierde fototoertocht is een buitenlandtocht die afwisselend in België of Duitsland wordt gehouden. Soms worden deze buitenlandtochten gecombineerd met enkele Nederlandse korpsen in het grensgebied van beide landen. Bij voldoende belangstelling heeft de VBB bovendien de intentie om in de toekomst ook een foto uitstapje te organiseren die een stuk verder over de grens zal liggen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan Luxemburg, Oostenrijk of het Verenigd Koninkrijk.

Naast enkele grotere korpsen worden tijdens de fototochten vooral de kleinere korpsen bezocht en bedrijfsbrandweerkorpsen of korpsen op een vliegveld of luchthaven. Naast het bestaande materieel van deze korpsen is er uiteraard volop aandacht om ook het aanwezige historische materieel op de gevoelige pixels vast te leggen.

Wat wij verder doen
Voor degenen die niet in de gelegenheid waren een fototoertocht bij te wonen, is de “Fotoservice” in het leven geroepen. Tegen een geringe vergoeding kunt u in het bezit komen van de complete fotoserie van een fototoertocht om uw fotocollectie aan te vullen. Ook worden regelmatig fotoseries van oudere fototoertochten aangeboden.

Deelname aan activiteiten van de afdeling Fotografie staat uitsluitend open voor leden van deze afdeling. Per activiteit wordt er een bijdrage van de deelnemers gevraagd en wordt het maximum aantal deelnemers bepaald.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u inlichtingen verkrijgen bij het secretariaat van de afdeling Fotografie. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: fotografie@brandweer.org