Onze groote redster uit den nood

Initiatief tot publicatie: Simon Frank.
Auteur: Peter Snellen.
Foto’s: Peter Snellen en Paul Maissan.

Boek over de brandweer(wagen) van Waddinxveen.

Toen Hans Zuidijk – commandant van de Brandweer Hollands Midden en directeur van de Veiligheidsregio Hollands Midden – tijdens zijn lezing op de “Dag van de Brandweergeschiedenis” in 2018 te Den Haag uitriep, dat hij van de geschiedenis van de Magirus van Waddinxveen wel een boek zou kunnen schrijven, riep een van de aanwezige brandweerhistorici, dat hij dat dan ook maar moest doen. Welnu, die wens kwam in vervulling. Want Zuidijk zette zich achter de pc en produceerde een fraai boekwerkje over die wagen, die voor het toen nog kleine Waddinxveen zoveel betekende.

Den Haag – 2018


Automobiel-motorbrandspuit

Het boek beschrijft de aanschaf van de Magirus, de vorming van de vrijwillige brandweer die mogelijk werd door de komst van deze auto, veel branden die met deze auto bestreden zijn en het voortbestaan van dit stukje brandweererfgoed na 1963, het jaar waarin hij uit dienst ging.
Dat erfgoed betreft dan een zogenaamde “automobiel-motorbrandspuit” van het merk Magirus, type “Bayern”. De wagen kwam in 1927 in dienst van de gemeente Waddinxveen, toen nog een kleine plaats met enkele meubelfabrieken.
Na de zoveelste grote brand in het dorp op 29 september 1926 bij de stoommeubelfabriek Modderkolk en Dijs aan de Kerkweg-West, moest het er dan toch echt van komen. De gemeente besloot ‘een brandspuit te koopen van groote capaciteit’. Vooral de vroegere burgemeester Pieter Arend Troost was degene die echt een Magirus wilde en er graag de toen vereiste 13.000 gulden voor over had. De import van Magirus werd toen (sinds 1921 en tot 1936) verzorgd door de firma Geesink te Weesp.

Optocht Waddinxveen jaren ’70. Foto Peter Snellen

Bewaard gebleven

Na veel jaren van trouwe dienst is de Magirus gelukkig behouden gebleven. Om dit te bereiken moest hij wel gebruikt worden als ondermeer trouwauto, voertuig voor het luister bijzetten bij de opening van bedrijven en als voertuig voor de jeugdbrandweer. Dan wordt ie voor een symbolische gulden gekocht door de personeelsvereniging, en na enkele jaren ondergebracht te zijn geweest in diverse stallingen is hij nu geheel gerestaureerd door oud-brandweerlieden in Katwijk en Noordwijk.

Fototoertocht VBB, Gouda e.o. 1983-03-05.


Bestellen

Zoals Hans Zuidijk zei: “In de kleine historie van deze autospuit weerspiegelt zich ook de grote Nederlandse brandweergeschiedenis”. En daarmee is het een boekje dat in elke bibliotheek (en niet alleen die van brandweerlieden en – enthousiasten) een plaats verdient.

Het boek ‘Onze groote redster uit den nood’ is voor € 12,50 verkrijgbaar bij de brandweerkazerne aan de Noordkade in Waddinxveen en bij boekhandel Burger aan de Dorpstraat. De baten uit de verkoop zijn voor het onderhoud van – uiteraard -deze fraaie Magirus.

Afmetingen:      17 x 24 cm
Pagina’s:           153
ISBN:                 978909032544

Met dank aan:
Hans Zuidijk (Commandant van de Brandweer Hollands Midden en directeur van de Veiligheidsregio Hollands Midden).
Drukkerij Mostert & Van Onderen te Leiden.