Nieuwsbrievenarchief terug op de website!

De nieuwsredactie heeft haar tweede grote klus afgerond! Na eerst artikelen op de website geplaatst te hebben om er voor te zorgen dat er nergens lege pagina’s zijn, is nu als eerste een archiefpagina aangemaakt met daarin een compleet overzicht van alle digitale nieuwsbrieven die de VBB tot nu toe heeft uitgegeven. Deze pagina zal continue bijgewerkt worden, zodra er een nieuwe digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven.

In de afgelopen periode hebben veel leden ons gevraagd wanneer het archief met digitale nieuwsbrieven weer terug zou keren op de website. Omdat er hiervoor een duidelijke behoefte bestaat heeft de nieuwsredactie aan deze wens met voorrang gehoor gegeven. Het zal uiteindelijk de bedoeling zijn om deze archiefpagina met digitale nieuwsbrieven te plaatsen in een voor leden van de VBB nog in te richten besloten gedeelte van onze website.

U kunt de archiefpagina vinden via de pagina VBB Nieuwsbrief onder het tabblad Nieuws of door op bijgaande link te klikken.