Nederlandse Vereniging van Belangstelenden in het Brandweerwezen

Gezinslidmaatschap VBB

Met het gezinslidmaatschap kunt u deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-Familiedag. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat 1 ander lid van uw gezin, het standaard lidmaatschap heeft.

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het gezinslidmaatschap € 9,00.

Uitleg gezinslidmaatschap
Om lid te worden met het gezinslidmaatschap is het noodzakelijk dat 1 ander lid van uw gezin, het standaard lidmaatschap (inclusief het tijdschrift de Eén-Eén-Twee) heeft. Indien dit het geval is, kunt u gezinsleden aanmelden. Gezinsleden ontvangen bij het gezinslidmaatschap geen tijdschrift, maar kunnen wel deelnemen aan de verenigingsactiviteiten van de VBB. Het is echter een vereiste dat gezinsleden op hetzelfde adres woonachtig zijn als het lid dat hen heeft aangemeld.

Uitbreiden gezinslidmaatschap

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de afdeling fotografie kunt u uw standaard lidmaatschap uitbreiden met een supplement lidmaatschap voor de afdeling fotografie. De kosten hiervoor bedragen € 4,00.

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging? U kunt hiervoor ons aanmeldingsformulier via de website downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en het formulier heeft ondertekend, kunt u het formulier per e-mail zenden naar ledenvbb@brandweer.org.

Personen welke gedurende het lopende verenigingsjaar lid worden krijgen van onze penningmeester te horen hoeveel geld zij verschuldigd zijn. U dient de contributie voor het eerste jaar zelf over te maken. Voor de jaren daarna kunt u eventueel gebruik maken van onze doorlopende machtiging.