Gezins Lidmaatschap VBB

Met het gezinslidmaatschap kunt u deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-Familiedag. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat 1 ander lid van uw gezin, het standaard lidmaatschap heeft.

Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de jaarlijkse contributie voor het gezinslidmaatschap € 9,00.

Uitleg gezinslidmaatschap
Om lid te worden met het gezinslidmaatschap is het noodzakelijk dat 1 ander lid van uw gezin, het standaard lidmaatschap (inclusief het tijdschrift de Eén-Eén-Twee) heeft. Indien dit het geval is, kunt u gezinsleden aanmelden. Gezinsleden ontvangen bij het gezinslidmaatschap geen tijdschrift, maar kunnen wel deelnemen aan de verenigingsactiviteiten van de VBB. Het is echter een vereiste dat gezinsleden op hetzelfde adres woonachtig zijn als het lid dat hen heeft aangemeld.

Uitbreiden gezinslidmaatschap

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de afdeling fotografie kunt u uw standaard lidmaatschap uitbreiden met een supplement lidmaatschap voor de afdeling fotografie. De kosten hiervoor bedragen € 4,00.

Download dit aanmeldingsformulier. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en deze ondertekend is kunt u het formulier per mail zenden naar ledenvbb@brandweer.org

Mensen welke gedurende het lopende verenigingsjaar lid worden krijgen van onze penningmeester door hoeveel geld er verschuldigd is, u moet dat voor het eerste jaar zelf overmaken.