Lidmaatschap VBB

De VBB kent op dit moment drie verschillende soorten lidmaatschap.

Met het standaard lidmaatschap kunt u deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-dag (een ruil- en contactdag). Ook ontvangt u iedere twee maanden het tijdschrift Eén-Eén-Twee, waarin het verenigingsnieuws is opgenomen.

Met het gezinslidmaatschap kunt u deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-familiedag. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat één ander lid van uw gezin, het standaard lidmaatschap heeft.

Met het jeugdlidmaatschap kunnen jongeren t/m 17 jaar deelnemen aan de verenigingsexcursies en de jaarlijkse VBB-familiedag. Ook ontvangt men iedere twee maanden het tijdschrift Eén-Eén-Twee, waarin het verenigingsnieuws is opgenomen.

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging? U kunt hiervoor ons aanmeldingsformulier via de website downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en het formulier heeft ondertekend, kunt u het formulier per e-mail zenden naar ledenvbb@brandweer.org

Personen welke gedurende het lopende verenigingsjaar lid worden krijgen van onze penningmeester te horen hoeveel geld zij verschuldigd zijn. U dient de contributie voor het eerste jaar zelf over te maken. Voor de jaren daarna kunt u eventueel gebruik maken van onze doorlopende machtiging.