Nederlandse Vereniging van Belangstelenden in het Brandweerwezen

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Op het scheidingspunt van winter en lente kwamen ongeveer 85 personen op 3 maart jongstleden naar Den Haag om daar de Dag van de Brandweergeschiedenis te vieren.

Elk jaar begin maart wordt tegenwoordig immers even stilgestaan bij de geboortedatum van de stamvader van de Nederlandse brandweer, Jan van der Heyden.
De Werkgroep Brandweerhistorie van de VBB en het Netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland organiseren deze dag samen. Ze maken daarbij graag gebruik van de diensten van andere organisaties op het gebied van de brandweergeschiedenis. Zo ook dit jaar, toen men bijzondere assistentie mocht ontvangen van de Stichting Historisch Brandweermaterieel.

Dit jaar was het centrale thema: brandweer tijdens en rond de tweede wereldoorlog. Getuige de grote belangstelling van professionals uit de brandweerwereld, veel leden van de VBB, een vertegenwoordiging vanuit de Documentatiegroep 1940-1945 en van het brandweermuseum Wassenaar en vele anderen was dit een onderwerp, dat duidelijk aansprak.

Na een welkomstwoord door Esther Lieben, Commandant van de brandweer Haaglanden, nam Koos Scherjon (ook geen onbekende in Den Haag) de rol van dagvoorzitter op zich. Het spits werd afgebeten door drs. Hans Zuidijk, commandant van de brandweer Hollands Midden. Hij toonde aan de hand van oude documenten aan, hoe de komst van een gemotoriseerd brandweervoertuig, een Magirus uit 1926, de structuur van de brandweer in Waddinxveen veranderde. Daarna was het de beurt aan Ira Helsloot, die op zijn eigen wijze aangaf, dat de geschiedenis van de brandweer belangrijk is om ons te leren over het hoe en waarom van bepaalde zaken, die we nu vaak als vanzelfsprekend aannemen. Daarna was het woord aan Ijle Stelstra, Directeur Brandweer aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid, die de deelnemers liet terugblikken op het jaar 2017 en wat er allemaal op brandweergebied was gebeurd.

Daarna was het de beurt aan het thema van deze dag. Guus Brinkel van de Stichting Historisch Brandweermaterieel presenteerde, mede namens de afwezige voorzitter van het Netwerk Brandweergeschiedenis Martin Evers, die in het buitenland was, de politiebrandweer van ’s-Gravenhage en de rol die de heer Van het Sand daarin gespeeld heeft.

Na een voortreffelijk verzorgde lunch was er de mogelijkheid, in de hal van de kazerne Loosduinen, de Magirussen van Waddinxveen en van Den Haag (de laatste in oorlogsuitvoering, met witte bumper en afgeplakte koplampen) te bewonderen en wat later zelfs buiten te fotograferen. Ook had de SHB een maquette van de brandweerkazerne Bezuidenhout voor den dag gehaald en toonde Jeroen van de Ven een aantal modellen van voertuigen, die tijdens de tweede wereldoorlog dienst deden bij de Staatsbrandweerpolitie en de Rijksbrandweer in Den Haag.


Fotomoment

Na de lunch werden de overige presentaties gehouden met betrekking tot het thema van deze dag. Kees Boot vertelde over de organisatie van de brandweer net voor de oorlog, over het rapport Budde/Van der Harten en nam ook de luchtbeschermingsbrandweer onder de loep. Gerard Koppers verhaalde over de Rijksbrandweer, het grootste brandweerkorps van Nederland en tenslotte vertelde Peter Snellen iets over de brandweerinzet na het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945. Daarna was het tijd voor een bedankje aan de sprekers en vooral het informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Op deze plaats willen we alle sprekers hartelijk danken voor hun leerzame bijdragen, alle gasten bedanken voor hun komst, de SHB voor het vele werk, maar ook en vooral de  medewerkers van de brandweer Haaglanden nogmaals heel hartelijk dank zeggen voor al die zaken, die zo uitstekend voor ons allemaal geregeld waren.  Het was dankzij u allen een mooie, leerzame dag.

De voertuigen van de Rijksbrandweer in model (Jeroen van de Ven)