Brandweertermen in het buitenland

De VBB heeft in haar 40-jarig bestaan een uiteenlopende hoeveelheid aan interessante informatie in brochurevorm uitgegeven voor haar leden. Zo werd al weer 20 jaar geleden een drietal brochures uitgegeven met een opsomming van brandweertermen die vertaald werden uit en naar het Duits, Engels en het Frans. In de tussenliggende periode werden uiteraard nieuwe termen binnen de brandweer toegepast, zodat deze publicaties het waard zijn om ze verder te actualiseren en opnieuw digitaal uit te geven.

Als u in de uitgaven (nieuwe) termen mist of misschien wel een foutieve vertaling ontdekt dan hoort het webteam dit graag van u. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan het webteam.