Berichten vanuit het bestuur van 24 november 2019

Zondag 24 november 2019 heeft het algemeen bestuur in aanwezigheid van haar adviseurs een overleg gehouden in Apeldoorn. In dit artikel vindt u een samenvatting van de agendapunten die het algemeen bestuur tijdens het overleg heeft besproken.

 

Resultaten bijeenkomst afdeling Fotografie (9 november 2019)
Het algemeen bestuur komt na een bijeenkomst in Utrecht met leden van afdeling Fotografie tot de conclusie dat er bij de leden een duidelijke behoefte bestaat om de activiteiten van de afdeling voort te blijven zetten. Namens het bestuur gaat Martien Dral samen met een aantal afdelingsleden onderzoeken op welke wijze de activiteiten in de toekomst georganiseerd worden.

Aanpassing Huishoudelijk reglement VBB
In een eerdere Algemene ledenvergadering zijn de leden akkoord gegaan met aanpassing van de contributie voor leden, gezinsleden en jeugdleden. De nieuw vastgestelde contributiebedragen blijken na goedkeuring vanuit de leden niet aangepast te zijn in artikel 11 van het Huishoudelijke reglement. Hoewel aanpassing slechts een formele administratieve handeling is, zal aanpassing van artikel 11 naar de juiste bedragen aan de leden voorgelegd worden tijdens de ALV van 14 maart 2020.

 

Vorige nieuwsberichten:
Nieuwsbericht 15-september-2019
Nieuwsbericht 8-oktober-2019