Berichten vanuit het bestuur

Door het algemeen bestuur is tijdens het bestuursoverleg van zondag 15 september 2019 besloten om in het vervolg via de website een samenvatting te geven naar de leden van de belangrijkste punten die besproken zijn. Afgesproken is dat specifieke onderwerpen die alleen bestemd zijn voor leden van de verschillende afdelingen en/of werkgroepen, via de e-mail dan wel schriftelijk alleen met deze leden gedeeld wordt.

 

Voortgang website
Het algemeen bestuur heeft een verenigingslid gevraagd om tijdelijk de rol van coördinator van het redactieteam op zich te nemen. Dit in afwachting van een definitieve inrichting van het redactieteam. Op dit moment is het redactieteam ver onderbemenst om de website te kunnen vullen met alle informatie die door de leden gewenst wordt. Een oproep om het redactieteam actief te komen versterken heeft helaas nog geen enkele reactie opgeleverd. Ook worden er vanuit de leden nagenoeg geen nieuwsitems aangeleverd om op de website te kunnen plaatsen.

Het algemeen bestuur zal samen met de coördinator voor de website gaan kijken op welke wijze een open en besloten gedeelte van de website vorm gegeven zal worden en hoe de database met informatie over korpsen en voertuigen ingericht zal worden. Het vullen en actueel houden van deze database wordt verzorgd door de medewerkers van de werkgroep korpsen en voertuigen. Ook deze werkgroep is helaas zwaar onderbemenst met voldoende vrijwilligers, zodat keuzes gemaakt moeten worden bij het actualiseren van alle gegevens.


Deelname vereniging aan eRIC 2020

Op dit moment is het niet zeker of onze vereniging aanwezig zal zijn tijdens dit vakevenement. Omdat het evenement plaats vindt op een doordeweekse dag is er nog geen inzicht of voldoende bemensing beschikbaar zal zijn om een verenigingsstand te kunnen bemensen. Het algemeen bestuur zal hierin de komende periode blijven kijken wie in de werkagenda mogelijkheden ziet om de vereniging te kunnen vertegenwoordigen.


Mini-symposium werkgroep Brandweerhistorie

Op zaterdag 7 december zal de werkgroep Brandweerhistorie een mini symposium organiseren in de brandweerkazerne van Ede (Breelaan 4 te Ede) met als thema ‘Brandweeronderkomens’. Via deze website en het tijdschrift Eén-Eén-Twee wordt u verder geïnformeerd over het programma voor die dag.