Korps- en voertuiginformatie

Voor zowel belangstellenden als sommige professionele organisaties is het van belang te weten, hoe de Nederlandse brandweer is georganiseerd. De VBB tracht informatie waar de diverse posten zijn, over welk materieel men beschikt en dergelijke zoveel mogelijk up-to-date te houden en aan u ter beschikking te stellen. Door vernieuwing van onze website in mei 2019, welk proces nog steeds actief loopt, is de database tijdelijk niet beschikbaar.

Er wordt op dit moment hard gewerkt om deze weer geheel geactualiseerd on-line te krijgen.