Abonnement Eén Eén Twee

Naast het standaard lidmaatschap kunt u ook een abonnement nemen op het blad Eén Eén Twee, zonder lid te worden van de VBB. U ontvangt dan alleen  het tijdschrift. Met ingang van 1 januari 2021 is de uitgave van het blad Eén Eén Twee overgenomen van HHS Uitgeverij, die veertig jaar lang het blad heeft uitgegeven.

De kosten voor een abonnement bedragen:

  • Jaarabonnement met toezending factuur per post: € 33,00.
  • Jaarabonnement met betalingsverzoek via e-mail: € 31.00.
  • Los nummer: € 5,50 + € 3,00 portokosten.

België/Duitsland:

  • Jaarabonnement met toezending factuur per post: € 39,00.
  • Jaarabonnement met betalingsverzoek via e-mail: € 35,50.
  • Los nummer: € 5,50 + portokosten.

Overig:

  • Jaarabonnement met toezending factuur per post: 57,50 euro.

ISSN: 1385-7487

Heeft u interesse in een abonnement? U kunt hiervoor ons aanmeldingsformulier via de website downloaden. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld en het formulier heeft ondertekend, kunt u het formulier per e-mail zenden naar ledenvbb@brandweer.org.

Personen welke gedurende het lopende verenigingsjaar een abonnement willen nemen krijgen van onze penningmeester te horen hoeveel geld zij verschuldigd zijn. U dient de contributie voor het eerste jaar zelf over te maken. Voor de jaren daarna kunt u eventueel gebruik maken van onze doorlopende machtiging.