BRANDWEER

VOERTUIGEN

Bekijk onze collectie brandweervoertuigen en overige materieel.

BRANDWEER

KORPSEN

Meer informatie over de korpsen vindt u in onze brandweerkorpsen database.

P2000

MELDINGEN

De VBB organiseert diverse activiteiten voor leden en niet-leden

  Alles over de Afdeling Brandweerhistorie 

WBH en NBDC

Aan de basis van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum stond o.a. de VBB.  Het initiatief kwam uit de VBB en veel  VBB-leden waren (en zijn nog altijd) vrijwillige medewerkers van dat documentatiecentrum. Daarmee was een begin gemaakt met het bewaren en veiligstellen voor de toekomst van documenten, die van belang zijn bij de geschiedschrijving van de brandweer.   

 

Aanleiding

In 2004 was er een bijeenkomst van de Internationale “Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr- und Brandschutzgeschichte im CTIF“. In dat jaar was het onderwerp Sint Floriaan, als patroonheilige voor de brandweer.

De twee trouwe bezoekers van die bijeenkomsten verzochten een van hun medeleden van de VBB, die zich al langer met het onderwerp “patroon- en beschermheiligen van de brandweer”  bezighield, om een tekst voor de internationale syllabus die jaarlijks wordt uitgegeven. Het was echter te kort dag om dat nog te verwezenlijken. Gelijktijdig werd wel besloten, om een werkgroep in het leven te gaan roepen, die in Nederland de brandweergeschiedenis zou gaan vastleggen.

Een aantal brandweerauteurs werd aangeschreven en in de Één-Één-Twee werd een oproep geplaatst. Kort hierna vond in Eindhoven de eerste bijeenkomst plaats  van wat later de Werkgroep Brandweer Historie zou worden.

 

WBH en VBB

De eerste negen jaren van het bestaan maakte de WBH (de geijkte afkorting voor Werkgroep brandweer Historie) deel uit van het NBDC. Het beheer over dit documentatiecentrum, het NBDC, werd inmiddels overgedragen aan het Nederlands Veiligheidsinstituut (NVI) en daarop besloot de WBH deel te gaan uitmaken van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB). Sinds 2014 is de WBH daarom een zelfstandige afdeling binnen de VBB.

Over doelstellingen, werkwijze en de publicaties kunt u elders op deze site informatie vinden.  Ook is een aantal artikelen uit het tijdschrift Één-Één-Twee te downloaden.

   

Samenstelling WBH

De WBH bestaat uit een dagelijks bestuur, een redactiegroep en alle overige VBB-leden die lid willen zijn.

Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit  (tussen haakjes de onderwerpen van studie waar men zich vooral mee bezig houd)

  • Afdelingsvoorzitter:    Bianca van Haasteren (Staatsbrandweerpolitie, brandstichting, diverse onderwerpen)
  • Afdelingssecretaris:     Bas van de Noort (bosbrandweer, historische branden, diverse onderwerpen)
  • Afdelingsbestuurslid:  Ton van Eijsden (blusvaartuigen)

In de redactiegroep hebben momenteel eveneens zitting:

  • Bas van Deelen             (brandweerkorpsen binnen Defensie)
  • Cees van Haasteren      (draagbare brandblusapparaten, spuithuisjes)
  • Piet Hoving                   (eindredactie publicaties)
  • Gerard Koppers            (Staatsbrandweerpolitie, diverse onderwerpen)
  • Kees Plaisier                  (diverse onderwerpen, musea)
  • Peter Snellen                 (Staatsbrandweerpolitie, adembescherming, diverse onderwerpen)
  • Alex Tukker                   (brandweerhelmen, diverse onderwerpen)

      

 

Contact met de afdeling kunt u opnemen via:   

 

 

Meest recente verslagenMinisymposium WBH

Datum verslag: 14-12-2018 23:11:00

Verslag FTT Friesland

Datum verslag: 14-9-2018 19:38:00

Zonovergoten toertocht in Gelderland

Datum verslag: 20-7-2018 20:14:00

Voorjaarsexcusie 2018

Datum verslag: 23-6-2018 15:34:00

Fototoertocht Kennemerland

Datum verslag: 26-4-2018 23:33:00

Voorjaarbijeenkomst afdeling fotografie

Datum verslag: 2-4-2018 00:04:00

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Datum verslag: 12-3-2018 19:04:00

Landelijke VBB-DAG op 10 maart

Datum verslag: 10-1-2018 23:17:00

Mini-symposium WBH ... alweer een succes

Datum verslag: 10-12-2017 12:18:00

Alweer zo'n mooie excursie

Datum verslag: 13-11-2017 10:10:00

Kom met de VBB in contact!

Naam:
E-mailadres:
Bericht: