BRANDWEER

VOERTUIGEN

Bekijk onze collectie brandweervoertuigen en overige materieel.

BRANDWEER

KORPSEN

Meer informatie over de korpsen vindt u in onze brandweerkorpsen database.

P2000

MELDINGEN

De VBB organiseert diverse activiteiten voor leden en niet-leden

Nieuw boek WBH

〈〈 TERUG NAAR HOMEPAGE

Op 11 juli 2015 werd het nieuwe boek van de Werkgroep Brandweer Historie ten doop gehouden. Het heet: “Stoombrandspuiten in Nederland".


Gepubliceerd op: 04 juli 2015
Auteur: PS

 

Het werd niet alleen (zoals de ondertitel luidt) een inventarisatie naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de indienststelling van de eerste stoombrandspuit in Nederland”,  maar een echte "geschiedenis van de stoombrandspuit" in ons land .

 

Al met al heeft het onderzoek voor en het samenstellen van die publicatie meer dan tien jaar in beslag genomen. Maar dit jaar – precies het jaar waarin gevierd wordt, dat de stoomspuit 150 jaar geleden in Nederland (en Rotterdam) werd geïntroduceerd – zal deze publicatie verschijnen.

 

       

Alweer zo’n elf jaar geleden vatten de auteurs (Louis van Telgen, Gerard Koppers en Peter Snellen) van dit artikel het plan op, een inventarisatie te maken van alle stoombrandspuiten, die in Nederland ooit hebben dienstgedaan bij de brandweer.

     

Op dat moment waren deze enthousiastelingen nog duidelijk de mening toegedaan, dit klusje wel snel even te zullen klaren: zoveel stoomspuiten waren er bij de vaderlandse brandweerkorpsen toch niet in gebruik geweest?

En daarom begon men ijverig, alle boeken en boekjes door te bladeren, die in de loop van de afgelopen decennia over de diverse Nederlandse brandweerkorpsen verschenen waren. Telkens wanneer de woorden “stoombrandspuit”, “stoomspuiten” of “stoom” te lezen vielen, werden deze korpsen aan een lijst toegevoegd. Natuurlijk waren de grote korpsen het eerst al op een lijst geplaatst. Ieder weet, dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht stoombrandspuiten tot hun beschikking gehad hadden.

       

Maar al gauw werd de lijst langer; Leiden, Groningen, Gorinchem en Zeist waren al spoedig boven water, ja, zelfs viel nog redelijk te achterhalen hoeveel en wat voor stoomspuiten daar in dienst geweest waren. De lijst groeide en groeide en steeds meer gegevens kwamen boven tafel, niet in het minst dank zij een aantal mensen, die zich ook al jaren met de brandweergeschiedenis bezighouden en die langzamerhand door het virus, overgesprongen van de beide fanatiekelingen, besmet werden. De conclusie was dan ook: stoom was wel degelijk een belangrijk aandrijfmiddel geweest voor brandspuiten en veel vaker in gebruik geweest, dan men tot dan toe dacht.

     

Op enig moment stagneerde de groei van de toch redelijk aanzienlijke lijst. Daarop rees onmiddellijk de vraag: “Hebben we ze nou al allemaal?“ Men was al ruim over de zestig – al dan niet zelfrijdende – stoombrandspuiten in Nederland. Van enkele gemeenten wisten ze toch echt bijna zeker, dat ze ook zo’n spuit in dienst gehad hadden, maar die korpsen stonden echter nog niet op de lijst.

    

Het raadplegen van met name catalogi van leveranciers van brandspuiten, wierp weer een nieuw licht op de zaak. Bikkers gaf – in publicaties – herhaaldelijk weer aan welke instellingen hij stoombrandspuiten had mogen leveren. Ook in de catalogus van Merryweather kwamen referentielijsten voor.

                           

Inmiddels was besloten, om zich niet alleen te beperken tot stoombrandspuiten die rijdend waren. Ook het fenomeen “stationaire stoombrandspuit” kwam enkele malen opduiken in teksten en tijdens de studie naar het “wat en waarom?” van de stoomspuiten kwamen regelmatig enkele kleine – draagbare – stoomspuiten te voorschijn. Ook was er een aantal gemeenten, waar “drijvende” stoombrandspuiten dienst hadden gedaan en ook die werden aan de lijst toegevoegd. Dat er ook automobiele (zelf rijdende) stoombrandspuiten waren geweest, wist men reeds en ook deze kwamen op de “inventarislijst” te staan. Ook werden er stoomspuiten uit de voormalige overzeese gebiedsdelen aan die lijst toegevoegd.

Veel hulp werd ontvangen van heel veel leden van de VBB. Het leek op een bepaald moment wel, alsof half Nederland op zoek was naar gegevens over stoombrandspuiten, want de mailtjes stroomden binnen. Bijzonder erkentelijk zijn we voor de afbeelding op het omslag, die door de - ook in brandweerkringen erg bekende - kunstenaar Paul Kerrebijn geheel belangeloos ter beschikking werd gesteld.

Het is (mogen we met gepaste trots concluderen) een mooi, rijkelijk geïllustreerd boek geworden, een vraagbaak voor wie zich met de brandweergeschiedenis in het algemeen en met stoom in het bijzonder bezig houdt..

Het boekwerk is een uitgave van de Werkgroep Brandweerhistorie van de VBB in nauwe samenwerking met onze huisuitgeverij HHS. Het boek is daar voor elke liefhebber daar te koop.

Meest bekeken: Korpsen

Meest bekeken: Voertuigen

VBB nieuwsbrief


Meest recente verslagenMinisymposium WBH

Datum verslag: 14-12-2018 23:11:00

Verslag FTT Friesland

Datum verslag: 14-9-2018 19:38:00

Zonovergoten toertocht in Gelderland

Datum verslag: 20-7-2018 20:14:00

Voorjaarsexcusie 2018

Datum verslag: 23-6-2018 15:34:00

Fototoertocht Kennemerland

Datum verslag: 26-4-2018 23:33:00

Voorjaarbijeenkomst afdeling fotografie

Datum verslag: 2-4-2018 00:04:00

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Datum verslag: 12-3-2018 19:04:00

Landelijke VBB-DAG op 10 maart

Datum verslag: 10-1-2018 23:17:00

Mini-symposium WBH ... alweer een succes

Datum verslag: 10-12-2017 12:18:00

Alweer zo'n mooie excursie

Datum verslag: 13-11-2017 10:10:00

Kom met de VBB in contact!

Naam:
E-mailadres:
Bericht: