BRANDWEER

VOERTUIGEN

Bekijk onze collectie brandweervoertuigen en overige materieel.

BRANDWEER

KORPSEN

Meer informatie over de korpsen vindt u in onze brandweerkorpsen database.

P2000

MELDINGEN

De VBB organiseert diverse activiteiten voor leden en niet-leden

Minisymposium Heilig Vuur

〈〈 TERUG NAAR HOMEPAGE

Als de WBH op herhaling gaat, is succes verzekerd.


Gepubliceerd op: 11 december 2016
Auteur: WBH

Want ook dit minisymposium op 10 december jongstleden met als onderwerp "Heilig Vuur" mag als een succes worden gerekend. De reacties van alle aanwezigen zorgen ervoor, dat ook volgend jaar weer een minisymposium georganiseerd zal worden.

Ook dit jaar werd het minisymposium georganiseerd in nauwe samenwerking met het Netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer-Nederland  en Veiligheidsmuseum PIT in Almere.

 
Kees Plaisier draagt voor uit eigen werk.

De lezingen gingen dan ook allemaal over de relatie tussen geloof en volksgeloof enerzijds en brand en brandbestrijding anderzijds.  De eerste presentatie ging over de meer algemene zaken, die met vuur en geloof te maken hebben. Daarbij kwamen enkele verrassende zaken naar voren, waarbij men wel de gebruiken heel goed herkende, maar waarvan men niet had gedacht dat die iets met brand of brandweer te maken zouden hebben. We praten dan over zaken als zogenaamde Sint-Jansbosjes aan staldeuren en spreuken op gebouwen.  Ook enkele patroon- en beschermheiligen kwamen sumier aan bod en vooral de gebruiken en rituelen die rondom hun kerkelijke feestdagen plaatsvinden en die iets te maken hebben met het voorkomen of blussen van brand.


Gerard Koppers over "de Lutherse brandspuit". 

Een  beschermheilige en een patroonheilige passeerden de revue in de personen van Lidwina van Schiedam  en de heilige Floriaan van Lorch. Beide werden voor het voetlicht gehaald door Johan Postma, die er voor pleitte, dat de Nederlandse brandweer ook eindelijk een eigen patroonheilige zou moeten hebben, niet uit geloofsovertuiging, maar meer als symbool voor het geloof in het helpen.


De lunch bood veel gelegenheid tot informele gesprekken onderling. 

Na de door PIT verzorgde lunch was het woord aan Gerard Koppers, die iets vertelde over de Lutherse brandweer en de Doopsgezinde brandweerkorpsen die er in Nederland zijn geweest, en daarna  bracht Ton van Eijsden ons naar Rome, naar de brandweer van Vaticaanstad.

De lezingen werden afgewisseld door enkele humorvolle gedichten van Kees Plaisier. 

Na afloop ontving iedere bezoeker van het minisymposium een brochure met daarin artikelen over de besproken onderwerpen.Ook had de VBB voor een klein cadeautje in de vorm van een bureaukalender gezorgd.


Wie goed had opgelet, werd beloond!

Onder de leiding van dagvoorzitter Bianca van Haasteren hebben we gezamenlijk zo weer een mooie en leerzame dag kunnen neerzetten.

Foto's: Rik Willems

Meest bekeken: Korpsen

Meest bekeken: Voertuigen

VBB nieuwsbrief


Meest recente verslagenVerslag FTT Friesland

Datum verslag: 14-9-2018 19:38:00

Zonovergoten toertocht in Gelderland

Datum verslag: 20-7-2018 20:14:00

Voorjaarsexcusie 2018

Datum verslag: 23-6-2018 15:34:00

Fototoertocht Kennemerland

Datum verslag: 26-4-2018 23:33:00

Voorjaarbijeenkomst afdeling fotografie

Datum verslag: 2-4-2018 00:04:00

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Datum verslag: 12-3-2018 19:04:00

Landelijke VBB-DAG op 10 maart

Datum verslag: 10-1-2018 23:17:00

Mini-symposium WBH ... alweer een succes

Datum verslag: 10-12-2017 12:18:00

Alweer zo'n mooie excursie

Datum verslag: 13-11-2017 10:10:00

Zonnige fototoertocht in Zuid-Holland

Datum verslag: 30-9-2017 17:30:00

Kom met de VBB in contact!

Naam:
E-mailadres:
Bericht: