BRANDWEER

VOERTUIGEN

Bekijk onze collectie brandweervoertuigen en overige materieel.

BRANDWEER

KORPSEN

Meer informatie over de korpsen vindt u in onze brandweerkorpsen database.

P2000

MELDINGEN

De VBB organiseert diverse activiteiten voor leden en niet-leden

Fotografie

〈〈 TERUG NAAR HOMEPAGE

Alles over de afdeling Fotografie, onze fotoservice, de voertuigfoto's en -gegevens, activiteiten en veel meer nieuws over deze afdeling vindt u hier. Bent u hierin geïnteresseerd? Meldt u snel aan!


Gepubliceerd op: 16 oktober 2016

Binnen de VBB participeert de afdeling Fotografie, opgericht in 1980 en momenteel bestaande uit zo'n 150 enthousiaste leden die de Brandweer een warm hart toedragen.

Het doel van Afdeling Fotografie

Het doel van de afdeling is om voor díe leden van de VBB voor wie de nadruk ligt op het fotograferen van brandweermaterieel, de gelegenheid te scheppen deze activiteiten zo optimaal mogelijk uit te oefenen. Om dit doel te bereiken houdt de afdeling jaarlijks een vijftal activiteiten. Zo wordt in maart begonnen met een kleine fototocht als aftrap van het nieuwe ‘foto-jaar’. Verder worden er in de loop van het jaar nog vier grote fototoertochten gehouden waarvan er drie op verschillende locaties in Nederland plaats vinden en er een afwisselend in België of Duitsland wordt gehouden.

Fototoertochten: bezoek Nederlandse Brandweerkorpsen

Naast enkele grotere korpsen worden tijdens die tochten vooral ook de kleinere korpsen bezocht en natuurlijk wordt daarbij de gelegenheid geboden het rijdend materieel van die korpsen- zowel het moderne als het historische - op de gevoelige plaat vast te leggen.

Bovendien willen we als afdeling de gelegenheid bieden de onderlinge contacten tussen de leden te verstevigen en eventueel te komen tot het uitwisselen van fotomateriaal. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke ruil- en contactdag van de VBB van de afdeling maar ook tijdens de toertochten is er gelegenheid voor een "praatje en een plaatje". Ook verzorgen we op deze dag een foto-presentatie en een workshop.

Fotoservice: fotoseries bijbestellen

Voor degenen die niet in de gelegenheid waren een toertocht bij te wonen, is de Fotoservice in het leven geroepen. Deze beoogt het fotomateriaal, gemaakt tijdens toertochten, tegen vergoeding te verspreiden onder de leden om zodoende hun fotocollectie aan te vullen. Ook worden regelmatig fotoseries uit de oude doos aangeboden. Op de website van de VBB wordt vanuit de afdeling Fotografie de rubriek Voertuigfoto’s onderhouden. Hier treft u een groot aantal foto’s van brandweervoertuigen uit binnen- en buitenland aan.

Lid worden van Afdeling Fotografie

Deelname aan activiteiten van de afdeling staat uitsluitend open voor leden van de afdeling Fotografie van de VBB. Zie VBB Verenigingsinfo voor het lidmaatschapsgeld voor de afdeling. Per activiteit wordt er een bijdrage van de deelnemers gevraagd en wordt het maximum aantal deelnemers bepaald. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u inlichtingen verkrijgen bij  het secretariaat van de afdeling Fotografie. U kunt mailen naar: fotografie@brandweer.org.


Meest bekeken: Korpsen

Meest bekeken: Voertuigen

VBB nieuwsbrief


Meest recente verslagenMinisymposium WBH

Datum verslag: 14-12-2018 23:11:00

Verslag FTT Friesland

Datum verslag: 14-9-2018 19:38:00

Zonovergoten toertocht in Gelderland

Datum verslag: 20-7-2018 20:14:00

Voorjaarsexcusie 2018

Datum verslag: 23-6-2018 15:34:00

Fototoertocht Kennemerland

Datum verslag: 26-4-2018 23:33:00

Voorjaarbijeenkomst afdeling fotografie

Datum verslag: 2-4-2018 00:04:00

Dag van de brandweergeschiedenis 2018

Datum verslag: 12-3-2018 19:04:00

Landelijke VBB-DAG op 10 maart

Datum verslag: 10-1-2018 23:17:00

Mini-symposium WBH ... alweer een succes

Datum verslag: 10-12-2017 12:18:00

Alweer zo'n mooie excursie

Datum verslag: 13-11-2017 10:10:00

Kom met de VBB in contact!

Naam:
E-mailadres:
Bericht: